H.S.V. De Ruischvoorn Dongen
Nieuws
________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Zaterdag 15 Juni
Dongens kampioenschap senioren
inschrijven t/m 10 juni 19.00 uur bij de wedstrijd commissie_______________________________________________________________________________________________________________

Woensdag 12 Juni
4de Zomeravond wedstrijd
inschrijven tot 18.00 uur aan het water


________________________________________________________________________________________________________________

Woensdag 5 juni
3de Zomeravond wedstrijd
zie uitslag


_______________________________________________________________________________________________________________


Woensdag 29 mei
2de Zomeravond wedstrijd
zie uitslag

________________________________________________________________________________________________________________

Zondag 26 mei
2de competitiewedstrijd


zie uitslag
_______________________________________________________________________________________________________________
Woensdag 22 mei
begint de Zomeravond competitie weer.
zie uitslag

_______________________________________________________________________________________________________________

Zondag 5 mei
Koppelwedstrijd


zie uitslag


_______________________________________________________________________________________________________________

Zondag 28 april
koppelwedstrijd

zie uitslag


_______________________________________________________________________________________________________________

Zondag 21 April
1ste competitie wedstrijd
schapenwei


zie uitslag
______________________________________________________________________________________________________________-

Zondag 14 april
koppelwedstrijd

zie uitslag

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Zondag 24 maart

PAASCONCOURS
zie uitslag                   


Dinsdag 26 Maart 2024 ledenvergadering in zalencentrum "de Viersprong"
Kanaalstraat 10, Dongen om 20:00 uur
Afhalen vispassen 2024

De jaarlijkse "zitdag" wordt gehouden op zaterdag 9 december 2023
in "Cafť de Viersprong", Kanaalstraat 10 in Dongen.
Het bestuur is aanwezig van 11:00 uur tot 15:00 uur.

Indien men verhinderd is, kan de vispas t/m zaterdag 15 januari 2024
worden afgehaald (zonder dat met inschrijfgeld verschuldigd is)
op een van de onderstaande adressen:


Leo Akkermans
Citroengaarde 1, 5103 ER Dongen      Tel. 0162-317709

Henk Bakx
Morgenster 17, 4907 VC Oosterhout      Tel 06-16877733

GRAAG EVEN VOORAF BELLEN!


De mogelijkheid om je VISpas via de bank te betalen kan ook,
maak het bedrag over op
bankrekening NL33 ABNA 0406 8130 19
t.n.v. HSV de Ruischvoorn Dongen
met vermelding van
NAAM - ADRES - WOONPLAATS  en GEBOORTEDATUM.
De VISpas wordt dan thuisbezorgd.


Wedstrijdreglement senioren

1.
Ieder wordt geacht dit reglement te kennen en stipt te zullen naleven.
2.
Gevist mag worden met een hengel, voorzien van een enkelvoudige haak en een dobber. De dobber moet de belasting kunnen dragen.
3.
Tijdens de wedstrijd mag er maar 1 reserve topset of 1 andere reserve hengel worden klaargezet.
4.
De hengel mag een totale lengte van 9.75 meter niet overschrijden.

Totale lengte tot aan de haak mag maximaal 19 meter bedragen.
5.
Ieder wordt geacht voor zijn steknummer plaats te nemen, bij twijfel de wedstrijdcommissie raadplegen.
6.
Het is verboden in het water te staan, vlonders of stellingen te gebruiken waarvan de voorkant de waterlijn overschrijdt, dan wel schade aan de oever toebrengt.
7.
Optuigen en peilen voor en tijdens de wedstrijd is toegestaan, mits de hengellengte onder punt 4 genoemd, niet wordt overschreden.
8.
Na het eerste signaal mag worden gevoerd en gevist.
9.
Het tweede signaal geeft aan dat de wedstrijd is beŽindigd waarna onmiddellijk dient te worden opgehaald. De vis die in het signaal gehaakt is, telt mee.
10.
Er mag maar een keer zwaar gevoerd worden en wel aan het begin van de wedstrijd, daarna geen "bollen" meer, maar alleen licht bijvoeren.
11.
De hengelaar dient de gevangen vis zodanig te behandelen en te onthaken dat deze, na weging en telling, onbeschadigd kan worden teruggezet.
12.
Iedere gevangen vis moet tijdens de wedstrijd door de deelnemer worden bewaard in een leefnet met een minimum doorsnede van 35 cm.
13.
Elke vis telt, behalve paling (aal).
14.
Na de wedstrijd wordt de vis door de weegploeg gewogen en geteld en op de hiervoor bestemde formulieren genoteerd. Ieder is verplicht zijn vangst te laten wegen!
15.
Ieder mag in de clubcompetitiewedstrijd een vis apart laten wegen, waarna dit gewicht zal worden genoteerd op het hiervoor bestemde formulier. Dit is voor de Kanjer Koning competitie.
16.
Alle aas en voer zijn toegestaan, uitgezonderd vers de vase en gekleurde maden. Deze mogen aan de waterkant niet in bezit zijn.
17.
Er wordt op gewicht gevist. Dit geldt voor alle wedstrijden.
18.
Er wordt in vakken gevist, welke evenveel plaatsnummers bevatten. Het kan dus voorkomen dat er slaapplekken aanwezig zijn.
19.
Van de zes wedstrijden is het slechtste resultaat de valwedstrijd.
20.
De katapult is verboden.
21.
“Cuppen” is toegestaan mits de hengellengte van 9.75 meter niet overschreden wordt.
22.
In al de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdcommissie.
23.
De vereniging stelt zich voor geen enkele schade aan≠sprakelijk.
 


H.S.V. De Ruischvoorn Dongen 2024 - Design by S. Celik