H.S.V. De Ruischvoorn Dongen
Leden

Als u lid wilt worden van H.S.V. De Ruischvoorn Dongen, is dat uiteraard mogelijk.
U kunt een e-mail sturen met de vermelding dat u lid wilt worden. Vermeld daarnaast de volgende gegevens:

U richt uw e-mail aan:

 
     kehsv.deruischvoorndongen@hotmail.com

De benodigde papieren worden door ons verzorgd.
De kosten van ons lidmaatschap voor 2024 zijn:

Jeugdleden t/m 13 jaar
€ 8,50
Seniorenleden vanaf 18 jaar € 34,-
Extra vispas (als tweede vereniging)
€ 16,50

Een lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december van het geldende jaar.

Bij inschrijving zijn wij genoodzaakt éénmalig administratiekosten in rekening te brengen.
Dit bedraagt €2,50 voor senioren en €1,- voor de jeugd.
H.S.V. De Ruischvoorn Dongen 2024 - Design by S. Celik